Segmentinės tvoros

Segmentinės tvoros

Dažniausiai naudojamas segmentinės tvoros panelės plotis – 2500 mm, o aukštis – nuo 630 iki 2430 mm. Tačiau galime Jums pasiūlyti ir 2250 mm pločio paneles.

Vienoje segmentinės tvoros panelės pusėje yra 30 mm ilgio vertikalūs strypų galiukai (galima naudoti tiek viršuje, tiek apačioje). Metaliniai segmentinės tvoros strypai tarpusavy sujungti naudojant taškinį virinimą.

Segmentinės tvoros akies dydis – 200 x 50 mm

Standumo briaunos akies dydis - 50 x 50 mm

Dažymo technologija

Segmentinės tvoros pagamintos iš cinkuotų strypų (min. 40 g/m2), kurie dar papildomai dažomi milteliniu būdu. Tai suteikia segmentinėms tvoroms papildomą apsaugą nuo korozijos, o taikomas paviršiaus paruošimo procesas užtikrina puikų poliesterinės dangos (mažiausiai 100 mikronų storio poliesterio sluoksnis) sukibimą su pagrindu.

Stulpai cinkuojami iš vidaus ir išorės (minimalus dangos storis – 275 g/m2, iš abiejų pusių), pagal normą EN 10147. Po to dedamas taip vadinamas pamušalinis sluoksnis ir galiausiai stulpeliai dengiami poliesterio milteliais (min. 60 mikronų).

Montavimas

Segmentinės  tvoros dažniausiai montuojamos su metaliniais stačiakampiais stulpais plieninių tvirtinimo elementų pagalba. Ši segmentinės tvoros montavimo sistema yra populiariausia ir plačiai naudojama dėl paprastumo ir patikimumo.

Įstatymai ir reikalavimai tvoros statybai

Prieš tai, kai nusprendėte savo sklypą apjuosti tvora, reikėtų pasidomėti, ar numatyta tvora ir jos pastatymo vieta atitinka nustatytus reikalavimus, kurių privalu laikytis.
Reikalavimus tvoros statybai  nustato Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos.
Kaip nurodo Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos specialistai, Žemės sklypą ar jo dalį atitverianti tvora gali būti pastatyta iš įvairių medžiagų ir konstrukcijų, gavus, kai tai privaloma, statybą leidžiantį dokumentą. Tvoros turi būti pastatytos  laikantis tam tikrų reikalavimų, kad nepažeistų kaimynų interesų. Tokie pat reikalavimai taikomi ir visoms kitoms užtvaroms – aptvarams, diendaržiams, voljerams, – kai jos atitinka statinio požymius.
Tvoros statybai keliami reikalavimai priklauso nuo:
•    jos aukščio (pagal tai nustatoma, kokiai statinių kategorijai ir grupei priskirtina tvora),
•    žemės sklypo, kuriame tvora statoma buvimo vietos (kaime, mieste, saugomoje ar su kultūros paveldo objektų apsauga susijusioje teritorijoje),
•    konstrukcijos (su pamatu (cokoliu) ar ne, ant atraminės sienutės ar be jos, kiaurymių sudaromo ploto),
•    vietos sklypo ribų atžvilgiu (ant sklypo ribos ar prie sklypo ribos, kokiu atstumu nuo sklypo ribos, prie kurios sklypo ribos pasaulio šalių atžvilgiu – kokia kryptimi metamas tvoros šešėlis).
 Norint tverti tvorą, kurios aukštis 1–2 metrai, jokio statybą leidžiančio dokumento nereikia, jeigu ji tveriama prie sklypo ribos (tvoros konstrukcijoms neperžengiant sklypo ribos) ir jei:
•    tvoros kiaurymių plotas ne mažesnis nei 50 proc. bendro tvoros ploto (įskaitant ir stulpų bei tvoros cokolinės dalies, metančios šešėlį į gretimą sklypą, plotą) – kai statmenai tvoros į gretimą sklypą metamas šešėlis nukreiptas šiaurės kryptimi;
•    tvoros kiaurymių plotas ne mažesnis nei 25 proc. bendro tvoros ploto (įskaitant ir stulpų bei tvoros cokolinės dalies, metančios šešėlį į gretimą sklypą, plotą) – kai statmenai tvoros į gretimą sklypą (teritoriją) metamas šešėlis nukreiptas rytų ar vakarų kryptimis.
   Šie reikalavimai taikomi, jei tvora statoma arčiau kaip 1 m iki sklypo ribos. Jei aukščiau išvardintuose punktuose nurodytos sąlygos netenkinamos, privalomi rašytiniai gretimų žemės sklypų savininkų ar valdytojų sutikimai.

 Daugiau informacijos apie užtvarų statybą galima rasti Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos interneto svetainės www.vtpsi.lt